Termokamera predstavuje v dnešnej dobe najefektívnejšiu metódu nedeštruktívneho odhaľovania závad teplotného poľa s širokým uplatnením rôznych odvetviach napr. stavebníctva, elektroúdržby, prediktívnej údržby mechanických a rotačných zariadení,atď…

 • Meranie tepelných únikov.
 • Kontrola tepelných izolácií budov
 • Kontrola tesnosti okien a dverí
 • Kontrola závad podlahového kúrenia
 • Kontrola závad stenového stropného kúrenia
 • Kontrola závad izolácií potrubí,
 • Kontrola závad solárnych a fotovoltaických panelov
 • Kontrola stavu chladiacich a mraziacich boxov
  (statické, nadstavby vozidiel)
 • Kontrola stavu mechanických zariedení
  (ložiská, prevody, chladenie, brzdy)
 • Kontrola stavu motorvých vozidiel
  (chladenie, ložiská, brzdy, pneumatiky, atď)
 • Kontrola stavu eletroištalácií
  (spoje, rozvodné skrine, vedenie, izolanty )
 • Kontrola výrobného precesu
  ( cement, papier, atď )
 • Monitoring teploty zvierat
  (veterinári, chovatelia, zoo)
 • Pomoc pri strážení objektov proti neoprávneným vstupom
  (hudobné festivaly, zrazy, open-air akcie)
 • Pomoc pri ochane majetku
  (autoparky, rozľahlé priemyselné objekty, dvory bez osvetlenia, polia)
 • Pomoc pri pátraní po osobách v lokalitách bez osvetlenia
  (lesy, parky, okolie obcí)
DADOS Company s.r.o.
Považany 51
916 26 Slovenská republika