Bližšie informácie o službách a produktoch získate na :

DADOS Company s.r.o.
Považany 51
916 26 Slovenská republika

www.termo-kamera.sk
info@termo-kamera.sk
tel.: +421 911 500 100