Čo je termografia – termodiagnostika

Termografia predstavuje najučinnejší spôsob bezkontaktného neinvazívneho merania povrchových teplôt na povrchu predmetov alebo konštrukcií. Výsledkom termovízneho merania je termogram, teda digitálny obraz teplotného poľa.

Čo termogram ukáže…

Z termovíznych snímok je možné lokalizovať tepelné mosty a stanoviť homogenitu tepelnoizolačnej vrstvy. Ďalej je možné posúdiť povrchové teploty a výpočtom vyhodnotiť absolútne tepelné toky a zistiť riziko rastov plesní a povrchovej kondenzácie na vnútornom povrchu (iba u masívnych vzduchotesných konštrukciách).  Termogram, teda digitálny obraz teplotného poľa, kde je rôznym teplotám priradená určitá farba. Pre budovy sa obvykle používa farebná paleta rainbow, ironbow a high contrast, kde svetlejším farbám sú priradené vyššie povrchové teploty a tmavším farbám nižšie povrchové teploty.

Podstata termografie

Termovízia využíva meranie častí elektromagnetického spektra, ktoré je na základe dohody rozdelené na niekoľko vlnových pásiem. Je ale dôležité si uvedomiť, že kamera nemeria priamo povrchovú teplotu, ale že povrchová teplota sa vypočítava na základe zmeraného infračerveného žiarenia a zadaných podmienok. Medzi najdôležitejšie faktory správneho merania patrí správna emisivita povrchu a vyžarovaná (odrážajúca sa) teplota predmetu – objektu . Emisivita povrchu je „číslo“ intervalu 0 až 1 a je to pomer (kompenzácia) energie vyžarovanej objektom pri jeho danej teplote k energii vyžarovanej ideálnym telesom (čiernym telesom) pri rovnakej teplote. Absolútne čierne teleso má emisivitu 1,0. Svetlejšie a lesklejšie telesá majú emisivitu blížiacu sa 0.

Využitie termografie

Stavebníctvo:

- zisťovanie tepelných strát budov a objektov, detekcia tepelných mostov,
- zisťovanie prevedených zateplovacích prác, nedostatočná tepelná izolácia
- kontrola hydroizolácií, deketcia vlhkosti
- netesnosť okien a dverí
- kontrola podlahového kúrenia,
- zisťovanie prevedených stavebných prác, a stavu konštrukcií pri dimenzovaní klimatizačných zariadení

Elektroinštalácie:

- rozvodné skrine, izolátory, elektromotory

Mechanické zariadenia:

- ložiská, ventilátory, pásové dopravníky, prevodovky,

Energetika:

- parovody, teplovodné ,teplovzdušné a klimatizačné porubia

Automobilový priemysel

Bezpečnostné a strážne služby

- zabezpečovanie objektov a areálov

Realitné kancelárie:

- zisťovanie stavu starších budov, detekcia vlhkosti, tepelných strát, stavu zateplenia

Sekundárne podmienky pre diagnostiku budov

Medzi sekundárne podmienky patria vzdialenosť medzi objektom a kamerou, relatívna vlhkosť a teplota vzduchu. Nech už sa jedná o klasické budovy ( tokom tepla z interiéru do exteriéru, t.j. bytové domy, administratívne budovy a pod.) alebo o budovy s obráteným tepelným tokom (chladiarne, mraziarne), vždy musí byť pred a počas merania dostatočný rozdiel teplôt vzduchu medzi interiérom a exteriérom. Najmenej 10 h pred meraním by mal byť rozdiel teploty medzi interiérom a exteriérom aspoň 14 °C Výkyvy teplôt by mali byť čo najmenšie. Pokiaľ to nie je vyslovene požadované, nesmie na objekt pri meraní svietiť slnko. Preto sa meranie obvykle odohráva skoro ráno pred východom slnka resp ak je zamračené . Meranie nie je v žiadnom prípade možné realizovať pri hmle, hustom daždi alebo padajúcom snehu, pretože voda je pre infračervené žiarenie úplne nepriepustná.

Priebeh merania objektu

Termosnímky sa môžu zhotovovať zvnútra i zvonka.

- Exteriérové termosnímky, i keď sú pohodlnejšie pre majiteľa domu, majú množstvo nedostatkov. Úniky teplého vzduchu z budovy neprechádzajú cez steny vždy priamo. Tepelná strata zistená v jednej oblasti vonkajšej steny môže mať pôvod na ťažko objaviteľnom mieste vo vnútri steny.

Pohyb vzduchu tiež ovplyvňuje termosnímku. Vo veternom počasí je zložitejšie zistiť teplotné rozdiely vo vonkajšom plášti budovy.

- Interiérové snímky: pre obmedzený pohyb vzduchu sú interiérové termosnímky oveľa
efektívnejšími. Majiteľ domu by mal pri príprave na interiérové termosnímky spraviť kroky
na zabezpečenie presného merania. Toto môže zahŕnať odsunutie nábytku od obvodovýc
stien a odstránenie resp. odsunutie záclon a závesov.

DADOS Company s.r.o.
Považany 51
916 26 Slovenská republika