Služby:

 • Termografické merania objektov
 • Poradenstvo
 • Meranie tepelných únikov.
 • Kontrola tepelných izolácií budov
 • Kontrola tesnosti okien a dverí
 • Kontrola závad podlahového kúrenia
 • Kontrola závad stenového stropného kúrenia
 • Kontrola závad izolácií potrubí,
 • Kontrola závad solárnych a fotovoltaických panelov
 • Kontrola stavu chladiacich a mraziacich boxov (statické, nadstavby vozidiel)
 • Kontrola stavu mechanických zariedení (ložiská, prevody, chladenie, brzdy)
 • Kontrola stavu motorvých vozidiel (chladenie, ložiská, brzdy, pneumatiky, atď)
 • Kontrola stavu eletroištalácií (spoje, rozvodné skrine, vedenie, izolanty )
 • Kontrola výrobného precesu ( cement, papier, atď )
 • Monitoring teploty zvierat (veterinári, chovatelia, zoo)
 • Pomoc pri strážení objektov proti neoprávneným vstupom (hudobné festivaly, zrazy, open-air akcie)
 • Pomoc pri ochane majetku (autoparky, rozľahlé priemyselné objekty, dvory bez osvetlenia, polia)
 • Pomoc pri pátraní po osobách v lokalitách bez osvetlenia (lesy, parky, okolie obcí)

Cieľové skupiny zákazníkov:

 • Realizačné firmy zatepľovacích systémov
 • Majitelia nehnuteľností
 • Bytové družstvá, prevádzkovatelia nehnuteľností
 • Prevádzkovatelia kotolní a dodávateľov tepla
 • Prevádzkovatelia chladiarenských a mraziarenských technológií
 • Stavebné firmy, technický stavebný dozor
 • Revízni technici elektrických rozvodov a rozvodných skríň
 • Zhotovitelia energetických auditov
DADOS Company s.r.o.
Považany 51
916 26 Slovenská republika